ПИСМО ДО НЗОК ОТНОСНО НЕПУБЛИКУВАНИ НА ОФИЦИАЛНАТА СТРАНИЦА НА КАСАТА ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НРД ЗА МД 2018

ПИСМО ДО НЗОК ОТНОСНО НЕПУБЛИКУВАНИ НА ОФИЦИАЛНАТА СТРАНИЦА НА КАСАТА ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НРД ЗА МД 2018

Писмото до НЗОК относно непубликувани на официалната страница на Касата приложения за изменение и допълнение на НРД за МД 2018 тук:
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)