ПИСМО НА БЛС ДО ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ПИСМО НА БЛС ДО ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Във връзка с разглеждането в Комисията по здравеопазване на проблемите, свързани с финансирането на специализираните лечебни заведения по онкология, БЛС изпрати до председателя на Комисията по здравеопазване г-жа Десислава Атанасова писмо, в което излага принципното становище на съсловната организация по въпроса и заявява готовността си за участие в разработването на оптимална и справедлива методика на финансиране.
Писмото на БЛС можете да видите [тук:](</images/Documents/pismo do pkz_07-04-2011.pdf>)
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)