ПИСМО ОТНОСНО ОСИГУРЯВАНЕТО НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

ПИСМО ОТНОСНО ОСИГУРЯВАНЕТО НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

ДО

Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДО

ДОЦ. Д-Р , Д.М. АНГЕЛ КУНЧЕВ

ГЛАВЕН ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР

ДО

НАЦИОНАЛЕН ОПЕРАТИВЕН КРИЗИСЕН ЩАБ

Уважаеми колеги,

Относно осигуряването с лични предпазни средства (ЛПС) на медицинските лица, настояваме при постъпване на доставки, в разположение на Кризисния щаб, същите да бъдат разпределени за покриване нуждите на медицинските лица приоритетно, а именно: болниците под карантина, спешна медицинска помощ, общопрактикуващи лекари и след това останалите лечебни заведения.

Едва след задоволяване потребностите на медицинските екипи от ЛПС, да бъде допуснато снабдяване нааптечната итърговска мрежа.

Изключително важно е да се вземат всички мерки за опазване здравето и живота на медицинския персонал, в противен случай няма кой да се бори със създалата се епидемична обстановка.

Това ,което наблюдаваме в страните ,в които епидемията се е разразила, буди у нас тревога, поради големия брой медицински персонал, инфектиран и заболял от Коронавирус, което реално води до недостиг на медицински лица. Лекари и специалисти по здравни грижи се срещат с опасния вирус всеки ден, рискувайки собствените си животи.

С УВАЖЕНИЕ,

Д-Р ИВАН МАДЖАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

Вижте писмото ТУК
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)