ПИСМО ОТНОСНО ОСИГУРЯВАНЕТО НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

ПИСМО ОТНОСНО ОСИГУРЯВАНЕТО НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

ДО

Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДО

ДОЦ. Д-Р , Д.М. АНГЕЛ КУНЧЕВ

ГЛАВЕН ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР

ДО

НАЦИОНАЛЕН ОПЕРАТИВЕН КРИЗИСЕН ЩАБ

Уважаеми колеги,

Относно осигуряването с лични предпазни средства (ЛПС) на медицинските лица, настояваме при постъпване на доставки, в разположение на Кризисния щаб, същите да бъдат разпределени за покриване нуждите на медицинските лица приоритетно, а именно: болниците под карантина, спешна медицинска помощ, общопрактикуващи лекари и след това останалите лечебни заведения.

Едва след задоволяване потребностите на медицинските екипи от ЛПС, да бъде допуснато снабдяване нааптечната итърговска мрежа.

Изключително важно е да се вземат всички мерки за опазване здравето и живота на медицинския персонал, в противен случай няма кой да се бори със създалата се епидемична обстановка.

Това ,което наблюдаваме в страните ,в които епидемията се е разразила, буди у нас тревога, поради големия брой медицински персонал, инфектиран и заболял от Коронавирус, което реално води до недостиг на медицински лица. Лекари и специалисти по здравни грижи се срещат с опасния вирус всеки ден, рискувайки собствените си животи.

С УВАЖЕНИЕ,

Д-Р ИВАН МАДЖАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

Вижте писмото ТУК
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)