ПИСМО ОТНОСНО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С МБАЛ ПО НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ "СВ. НАУМ"- ГР. СОФИЯ

Със становището относно сключване на договор по клинични процедури 3 и №4 с МБАЛ по Неврология и Псигхиатрия "Св. Наум" - гр. София, можете да се запознаете тук

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)