ПОКАНА ЗА СРЕЩА ПО ПРОГРАМА COST ЗА ОНКОЛОГИЯ И ГИНЕКОЛОГИЯ

ПОКАНА ЗА СРЕЩА ПО ПРОГРАМА COST ЗА ОНКОЛОГИЯ И ГИНЕКОЛОГИЯ

Първа среща на програма COST за онкология и гинекология в България

Българско дружество за борба  с рака на гърдата и други гинекологични тумори, с председател д-р Мариела Василева и доц. д-р Ангел Йорданов от МУ Плевен имат удоволствието да поканят всички заинтересовани лекари, студенти и пациенти на финалната среща на инициативата GYNOCARE – Европейска мрежа за редки гинекологични тумори, която ще се проведе в Ректората на Софийския университет между 29 юни и 3 юли, присъствено и онлайн. Регистрацията за събитието е безплатна, но задължителна наhttps://bbca.bg/index.php/cost-gynocare/ 

На срещата ще бъдат разгледани важни и дефицитни аспекти в грижата за пациентите с гинекологични тумори – рак на маточната шийка, ендометриума и яйчниците, както и рака на гърдата. Предвидени са сесии свързани с мултидисциплинарния поход в лечението на онкологичните заболявания. Специални работилници за извършването на сентинелна биопсия на лимфните възли, скрининг и диагностика на HPV и рака на маточната шийка, роботизирана хирургия и пациентско застъпничество. Теми на конференцията са дигиталното здравеопазване в България и чужбина и фундаменталните научни изследвания. 

Гост лектори от чужбина ще бъдат световно известни имена в научните изследвания, диагностиката и лечението на рака като: Prof. Emiel Rutgers (Недерландски раков институт), Prof. Riccardo Audisio (главен редактор на Европейския журнал по хирургична онкология), Prof Alexandru Eniu (Заместник директор по научните въпроси на Европейското училище по онкология и координатор за Източна Европа), Prof. Jean Calleja Agius (Ръководител на Катедрата по анатомия на Университета в Малта) Gemma Gatta (координатор в Катедрата по превентивна медицина на Италианския национален институт за туморите), Prof Antonio Giordano (професор в Университета в Сиена, Италия), Prof. Metodi Metodiev (професор в Университета в Есекс, Великобритания), Prof. Neville Calleja (ръководител на Катедра по обществено здраве на Университета в Малта) и много много други, отдадени на онкологичната грижа лектори от чужбина и от България! 

С изключение на пациентската беседа, за която има предвиден преводач, всички останали сесии ще се провеждат само на английски език.
Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)