ПОЗИЦИЯ НА БГФармА ОТНОСНО ПРОБЛЕМИТЕ С ОВЛАДЯВАНЕ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19

ПОЗИЦИЯ НА БГФармА ОТНОСНО ПРОБЛЕМИТЕ С ОВЛАДЯВАНЕ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19

Всички компании от Българска генерична фармацевтична асоциация (БГФармА), сдружение на български и чуждестранни генерични и биоподобни фармацевтични производители следят с непрекъснато внимание и ангажираност развитието на пандемията от COVID-19.

Българските генерични производители са едни от най-големите производители на таблетни и течни лекарствени форми в Европа. За здравето на милиони българи и европейци ежедневно се трудят над 15 000 души. Наша задача и дълг към българското обществото съвпада напълно с приоритетите на нашите европейски партньори от „Лекарства за Европа“. Те касаят здравето на милиони пациенти в Европейския съюз, а също и опазване здравето и работоспособността на служителите в повече от 150 генерични фармацевтични производства в Европа .

Общите ни приоритети, които успяваме до момента да реализираме са:

• Осигуряване на непрекъснато производство и доставката на лекарства за българските и милионите граждани на ЕС страдащи от хронични социалнозначими заболявания; • С помощта на „Лекарства за Европа“, чрез ЕК са създадени и продължават да функционират „Зелени коридори“ за доставки на суровини и лекарства през границите на европейските държави.

• Благодарение на инициативата на „Лекарства за Европа“, ЕК пое ангажимента да координира доставките на жизнено важни медикаменти за интензивните отделения с COVID-19, между отделните държави от ЕС, като знак на отговорност и солидарност! https://www.medicinesforeurope.com/wpcontent/uploads/2020/04/Medicines-for-Europe-Press-release-European-antitrustguidance-08042020.pdf

• Осигуряват се непрекъснато защитата и сигурността на работещите в стотиците заводи за генерични медикаменти в България и Европа, за да може да продължи безпроблемно производственият процес.

• Поддържане на тясно сътрудничество и подпомагане на действията на здравните институции в държавата за осигуряване нуждите на нейните граждани от лечение.

Към този момент в продължение на повече от два месеца не са констатирани липси или недостиг на лекарствени продукти за домашно лечение в България. Непрекъснато се прави оценка на риска и сме готови да реагираме, като се търсят нови възможностите сред нашите български и европейски партньори.

Изказваме нашата огромна благодарност към всички лекари, медицински сестри, хигиенисти, доброволци и фармацевти, които са на предната линия в борбата за преодоляване на тази коварна болест! Българската генерична фармацевтична асоциация и компаниите членуващи в нея направиха дарения на защитни облекла, маски, както и сериозни финансови средства за осигуряване на защитата на медицинските служители на предния фронт в различни медицински звена на здравната ни система!

Ние отдаваме огромно значение на точната и професионална комуникация между фармацевтичните компании и медицинските специалисти. В настоящата извънредна ситуация компаниите, членуващи в асоциацията, подхождат с изключително внимание и отговорност към взаимодействието с лекарите, оценяйки ползата и риска във всяка отделна ситуация.

Основни средства за комуникации с медицинските специалисти през следващите месеци ще бъдат виртуалните онлайн и телефонни конференции, поради продължаващата епидемична ситуация в страната! Това важи и за организирането на професионални, научни и образователни събития за медицинските специалисти!

Разбираме, че лекарите са на първата линия в борбата с пандемията и представителите на компаниите, на които се налага да контактуват с тях ще се съобразяват с действащото законодателство, извънредните мерки налагащи социалното дистанциране, правилата на всяко отделно лечебно заведение или институция, възможностите и отговорностите на всеки медицински специалист, както и с вътрешните правила на всяка една компания за защита здравето на своите служители. Ако все пак е належащо посещение при медицинския специалист, препоръчва се представителите на фармацевтичните компании след предварителна уговорка с него да провеждат кратки срещи с уточнен час и място, при спазване на инструкциите и правилата за социално дистанциране и лична защита.

Организирането и подкрепата на събития, изискващи физическо присъствие на медицински специалисти, се осъществява по преценка на всяка отделна компания, като се взимат предвид всички мерки за защита и социална дистанция!

Ние продължаваме да бъдем социално отговорния и сигурен партньор на българските здравни институции в осигуряването на реален достъп до лечение на нашите граждани.

Българската генерична фармацевтична асоциация (BgPharmA) е създадена през 2008 г. в гр. София като сдружение с нестопанска цел и обединява генерични и биоподобни фармацевтични компании от цял свят, работещи на българския пазар. Членове на BgPharmA са 15 български и международни производители на лекарства, чиято основна дейност е да осигуряват българските граждани с кечествени и достъпни медикаменти за масовите хронични социално-значими заболявания, които спасяват, удължават и подобряват качеството на човешкия живот. Асоциацията е асоцииран член на Европейската генерична и биоподобна асоциация „Лекарства за Европа“ (Medicines for Europе).
Последни новини


SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)