ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С ТРУПОВЕ НА СЪМНИТЕЛНИ/ВЕРОЯТНИ/ПОТВЪРДЕНИ СЛУЧАИ С КОРОНА ВИРУС COVID-19

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С ТРУПОВЕ НА СЪМНИТЕЛНИ/ВЕРОЯТНИ/ПОТВЪРДЕНИ СЛУЧАИ С КОРОНА ВИРУС COVID-19

С ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА С ТРУПОВЕ НА СЪМНИТЕЛНИ/ВЕРОЯТНИ/ПОТВЪРДЕНИ СЛУЧАИ С КОРОНА ВИРУС COVID-19 МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ТУК

Павилата са одобрени от Българското Дружество по съдебна медицина и Експертния съвет по Съдебна медицина към Министерство на здравеопазването
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)