ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА

Правилникът за работа на комисията по професионална етика на БЛС можете да прочететеТУК:

Алгоритъм жалби и сигнали -ТУК:

Координатори на Комисията по професионална етика на територията на страната - ТУК:

Контакти на председателя и членовете на Комисията по професионална етика - ТУК:

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)