ПРАЗНИЧНО ОТ КОЛЕГИИТЕ

ПРАЗНИЧНО ОТ КОЛЕГИИТЕ

Поздрав от:
Смолянската колегия - тук:
Варненската колегия - тук:
Ямболската колегия - тук:
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)