ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА НЗОК ЗА ПРОМЯНА В ДВЕ МЕТОДИКИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА НЗОК ЗА ПРОМЯНА В ДВЕ МЕТОДИКИ

НЗОК изпрати предложенията си за промени в две Методики за работа в неблагоприятни условия.

Предложенията касаят работата на ОПЛ и изпълнителите на БМП.

Предложенията може да се запознаете в прикачените файлове.

Предложение за Анекс към НРД от 12.10.21 г.
Предложение за промени в Методиката за работа в неблагоприятни условия в БМП
Предложение за промени в Методиката за работа в неблагоприятни условия при ОПЛSatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)