ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ И ЧЛЕНОВЕ НА УС НА БЛС СЕ СРЕЩНАХА С РЪКОВОДСТВОТО НА НАП

В началото на седмицата председателят на БЛС д-р Иван Маджаров заедно с членовете на УС на БЛС д-р Гергана Николова и д-р Атанас Атанасов се срещнаха с ръководството на Националната агенция по приходите в лицето на изпълнителния директор Галя Димитрова, зам.-изпълнителните директори Александър Георгиев и Пламен Димитров. По време на разговорите присъства и адвокат Валентин Савов, а поводът за срещата бяха новите изисквания на Наредба 18, свързани с касовите апарати и софтуера за управление на продажбите.

Повече информация за проведената среща тук.

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)