ПРЕДСТОЯТ ПРЕГОВОРИ МЕЖДУ РЪКОВОДСТВОТО НА БЛС И НС НА НЗОК

ПРЕДСТОЯТ ПРЕГОВОРИ МЕЖДУ РЪКОВОДСТВОТО НА БЛС И НС НА НЗОК

След две писма от страна на БЛС с искане за насрочване на преговори беше получена покана от НС на НЗОК за среща, която ще се проведе на 02.11.2021 г. в Централното управление на НЗОК.

Потвърждението за среща от БЛС тук
Писмото покана от НЗОК може да прочетете тукSatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)