ПРЕГОВОРИТЕ ПО НРД СТАРТИРАТ С УТВЪРДЕН ГРАФИК ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

ПРЕГОВОРИТЕ ПО НРД СТАРТИРАТ С УТВЪРДЕН ГРАФИК ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Уважаеми колеги,

Преговорите по параметрите на НРД за 2019 г. стартират с вече утвърден график за болнична медицинска помощ. Заседанията на експертно ниво между договорните партньори БЛС и НЗОК ще започнат с първо заседание на 19 номември ( понеделник) с бордовете по специалности и ще приключат на 29 номември (четвъртък).

На срещите приоритетно ще бъдат обсъжданиобщите текстове на НРД за болнична помощ - цените и обемите на медицинските дейности за 2019 г., методиките за остойностяване и закупуване, контролът, санкциите и арбитражът и др.

Срещите ще се провеждат в централата на НЗОК, гр. София, ул. Кричим №1

Подробният график на срещите тук
Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)