Препоръки на СЗО относно клиничното поведение при H1N1 инфекция

Препоръки на СЗО относно клиничното поведение при H1N1 инфекция

В последната ревизия на препоръките си СЗО актуализира информацията насочена към здравните специалисти относно поведението при пациенти с предполагаема или потвърдена инфекция от пандемичния вирус.

Диагноза
Неусложненият грип може да се диагностицира на база на симптоми и оплаквания на пациентите, когато е известно, че грипът е разпространен в обществото.
Всички пациенти трябва да бъдат съветвани да се обръщат към лекаря си за проследяване, при условие че развият белези или симптоми на прогресиращо заболяване.
Белезите на прогресиращо заболяване включват:

  • персистираща висока температура повече от 3 дни
  • задух или затруднено дишане, поява на цианоза
  • оцветени или кървави храчки, гръдна болка или ниско артериално налягане
  • при деца – учестено или затруднено дишане
  • сънливост, обърканост или изразена слабост
  • дехидратация, която може да доведе до унесеност, намаление на диурезата или летаргия

Диагностичното тестуване с цел потвърждение на пандемичния вирус трябва да бъде приоритетно ориентирано към пациенти с висок риск от тежко заболяване.
Въпреки това клиницистите не би трябвало да забавят лечението на пациент със симптоми наподобяващи грипно заболяване, очаквайки лабораторното потвърждение на H1N1 вирусна инфекция.

Лечение
Повечето случаи протичат като леко изразено заболяване, за което е достатъчно симптоматично лечение (за намаляване на болката и температурата) при мнозинството от хората. Въпреки това, предлагащите здравни грижи трябва да обясняват на всички пациенти как да разпознават белезите на прогресиращо заболяване и кога да търсят лекарска консултация.
За бременните жени СЗО съветва ранно започване на антивирусно лечение при предполагаемо или доказано заболяване от пандемичния грип.
Децата, включително много малките (под 2 годишна възраст), особен такива с други заболявания също трябва да бъдат лекувани с антивирусни лекарства при поява на заплашителни симптоми.
Обобщено препоръките за антивирусно лечение са:

  • Пациенти с тежко или прогресиращо заболяване трябва да бъдат лекувани с антивирусни медикаменти колкото е възможно по-бързо
  • Хора с леки симптоми, но с повишен риск от тежко заболяване (напр. бременни жени, деца, лица с хронични белодробни проблеми) трябва да започват антивирусно лечение колкото е възможно по-бързо.
  • Антивирусното лечение не е необходимо за хора с нуесложнено или леко заболяване, които не попадат във високорискова група за развитие на тежко заболяване.

Кърмачките могат да продължат кърменето докато са болни и приемат антивирусно лечение.
В болничните заведения медицинските лица трябва да мониторират стриктно наситеността на кислород при пациентите и да го добавят при нужда в съответствие с правилата. При наличие на пневмония възможно най-рано трябва да бъде започнато едновременно лечение с антивирусни медикаменти и антибиотици.

От тук може да изтеглите целия документ на СЗО, в който са включени и препоръките относно оценка на състоянието и грижи при тежко болните пациенти в болнични условия (на английски).
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)