ПРОФ. БОРИСЛАВ КИТОВ: "ОСВЕН ДОБРО ЗАПЛАЩАНЕ МЛАДИТЕ ЛЕКАРИ ТЪРСЯТ И ДОБРА РЕАЛИЗАЦИЯ"

ПРОФ. БОРИСЛАВ КИТОВ: "ОСВЕН ДОБРО ЗАПЛАЩАНЕ МЛАДИТЕ ЛЕКАРИ ТЪРСЯТ И ДОБРА РЕАЛИЗАЦИЯ"

"Няма да можем да задържим лекаритесамо с парите, защото той търси своята професионална реализация в самата дисциплина, с която се занимава. Това ни накара от БЛС да се опитаме да стимулираме именно тяхната професионална реализация, като финансираме научни проекти, участие в научни конгреси, което все пак дава възможност и за професионална реализация в стараната. Що се отнася до качеството на медицината в България, в наши лечебни заведени, особено в университетските, вече има оборудване, което е на над средното европейско ниво", казапроф.__Борислав Китов, председател на акредитационния съвет към БЛС.__

__Източник: __SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)