ПРОФ. Д-Р НИКОЛА ВЛАДОВ Е „ЛЕКАР НА ГОДИНАТА – 2016”

ПРОФ. Д-Р НИКОЛА ВЛАДОВ Е „ЛЕКАР НА ГОДИНАТА – 2016”

„Лекарят трябва да прави най-доброто за пациентите си, дори когато това му струва много усилия и средства”, казва проф. д-р Никола Владов, началник на Клиниката по чернодробно-панкреатична и трансплантационна хирургия във ВМА.

Житейският му път започва от София, на 19 октомври 1960 г. Двадесет и осем години по-късно той е вече дипломиран лекар и работи в хирургичното отделение на МБАЛ-Пирдоп.

Постепенно хирургията, която е една от най-дръзките области в медицината, става негова съдба. През 1993 година постъпва в Хирургическа клиника на „Пирогов” и същата година придобива специалност по хирургия.

След изключително полезна специализация в Париж по жлъчно-чернодробна, панкреатична, лапароскопска и колоректална хирургия, лекарят набира огромен опит в хирургичната клиника на Районната болница в град Бежа, Тунис.

Завърнал се в България през 1998 г., става началник на хирургично отделение в Панагюрище, а по-късно - началник на Първа хирургична клиника при МБАЛ – Пазарджик.

Защитава дисертация на тема - „Хирургично лечение на ехинококови кисти, отворени в жлъчните пътища” и придобива научна и образователна степен „Доктор по медицина”. Избран е за началник на Клиника по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия във ВМА.

Амбициозният медик не се задоворлява с постигнатото. Специализира „Чернодробна трансплантация” в Парижи „Лапароскопска колопроктология” вИталия. Става ръководител на Програма за чернодробни трансплантации при ВМА.

Оглавява Клиниката по чернодробно-панкреатична и трансплантационна хирургия на ВМА. Защитава дисертация на тема „Рак на панкреаса” и постига нови върхове в професионалното си развитие – става „Доктор на медицинските науки” и „професор“. Две години след това е признат за почетен член на Френската академия по хирургия.

Като началник на Клиниката по чернодробно-панкреатична и трансплантационна хирургия във ВМА проф. Владов се чувства отговорен за по-малдите и при всяка възможност им припомня най-ценния съвет, който е получил от учителите си - лекарят, макар и постигнал успехи, не бива да се възгордява и да се взима прекалено на сериозно. Посто трябва да прави най-доброто за пациентите си. Това понякога отнема на проф. Владов много усилия и средства, но пък му носи удовлетворение за изпълнен професионален и човешки дълг.

Безспорно наградите в Деня на лекаря зареждат удостоените с приятни емоции и заедно с признанието за досегашните им постижения в медицината и здравеопазването са стимул за още по-големи планове. Нека им пожелаем успех на новите, благородни начинания! Българските лекари заслужават признание за труда си, заслужават благодарността на пациентите.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)