Проф.д-р Мая Аргирова

Проф.д-р Мая Аргирова

Проф.д-р Мая Аргирова
Председател на Централна комисията по професионална етика

Председател на Централна комисията по професионална етика

Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)