ПРОТЕСТНО ПИСМО

ПРОТЕСТНО ПИСМО

align="center">ИС НА СИНДИКАТ – ФСЗ – КНСБ ПРИ МУ + УМБАЛ „СВ. ГЕОРГИ” - ПЛОВДИВ

БЛС
ВХ. № 347 / 04.06.2009г.

align="center">

ПРОТЕСТНО ПИСМО

ДО ПАРЛАМЕНТАРНА КОМИСИЯ
ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ДО Н З О К

ДО МИНИСТЕРСТВО НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДО Б Л С

Синдикатът при медицински университет и университетска болница „Свети Георги” – Пловдив, изразява своя протест поради въвеждането на лимит за извършване на медицински дейности, което е в противоречие с конституционното право на всеки гражданин на Република България да има достъп до здравеопазване и в нарушение на закона за здравето за безотказна здравна помощ.
Синдикалистите в МУ + УМБАЛ „Св. Георги” – Пловдив, се обединиха около следните предложения:

  1. Изплащане 100% на регламентираните суми над лимита за извършените дейности през м. февруари от НЗОК.
  2. Осигуряване на условия за добра събираемост на здравния данък от работодателите и самоосигуряващите се граждани.
  3. Деблокиране резерва на НЗОК от събраните здравноосигурителни вноски за заплащане на изработения труд.
    Синдикалистите настояват, за спешни мерки от страна на държавата по отношение на университетските болници, като основна част от системата на здравеопазване в Република България, в които се извършва лечение на най – сложните в лечебно – диагностично отношение случаи и като центрове за учебна и научно – изследователска дейност.
    Синдикалистите са в готовност за участие в общия синдикален протест за адекватно финансиране на лечението на пациентите в УМБАЛ, отговарящо на нивото на квалификация и качество на медицинските услуги.

20.05.2009г. ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ





Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)