Quo Vadis брой 1 от 29.01.2010 година

Quo Vadis брой 1 от 29.01.2010 година

Брой 1 от 29.01.2010 година на вестник Quo Vadis може да видите тук:

Quo Vadis брой 1 от 29.01.2010 година

Изтегли

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)