Разликата между „Още” и „Частично”

Разликата между „Още” и „Частично”

Четиво за заместник-министри на финансите и председатели на УС на НЗОК
Д-р Ст. Константинов, зам.председател на УС на БЛС
Както на всички колеги стана известно, традиционните предколедни плащания за извършената работа през ноември по договор с НЗОК не се случиха. По-лошото в случая обаче се оказва, че и след Коледа това няма да стане за мнозина, а болниците се очертава да получат не повече от 30% от заработените суми. Останалото – след Нова година. Картинката е доста по-различна от предизборната 2008, в чиито край ударно трябваше да се усвоява бюджетен излишък и изпълнителите на медицинска помощ бяха карани авансово да пишат фактури. Дали тази недалновидна „щедрост” или друго е причината за липсата на пари днес, честно казано е от малко значение за лекари и лечебни заведения. Още по-малко за пациентите, редовно плащащи си здравните осигуровки и очакващи да получават срещу тях адекватно медицинско обслужване.
Но ако финансовите дебри, балансираните бюджети и кулинарните им еквиваленти стоят в страни от продължителното медицинско образование, то всеки завършил средно такова трябва да прави разлика между думичките „още” и „частично”.
В прессъобщение на Министерството на финансите се казва, че:
„Лекарите получават днес още 30 млн. лева. Средствата са преведени днес по сметката на Националната здравноосигурителна каса по разпореждане на заместник-министъра на финансите Владислав Горанов. Сумата е за разплащане на дейностите, договорени с НЗОК.”
Имайки предвид, че лекарите не са получили нищо от заработеното през ноември, използването на наречието „още” се явява крайно неуместно. Кратка справка в тълковния речник:
Още - 1. Повече; допълнително, в добавка към наличното.
Далеч по-точно и много по-честно щеше да бъде, ако в прессъобщението се казваше, че плащането е частично. Да не говорим, че парите не са за лекарите, а за лечебните заведения, което е доста по-различно от чисто финансова гледна точка.
За да завърша в новогодишен дух бих пожелал на зам.министър Горанов и неговия екип за 2010г. езикова точност и още по-важното – финансова. Защото „още” има и едно друго значение, което е приложимо към днешната ситуация - пак, отново, повторно (т.е. Още веднъж финансовото министерство забави плащанията).
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)