РЕГИСТРИРАНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И УМИРАНИЯ ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗОВАНИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2005-2018 Г.

С изданието можете да се запознаете ТУК

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)