РЕШЕНИЕ № 47 ОТ 25.09.2020 Г.

С РЕШЕНИЕ № 47 ОТ 25.09.2020 Г. МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ТУК

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)