РЕШЕНИЯ НА 52 ИЗВЪНРЕДЕН СЪБОР НА БЛС

РЕШЕНИЯ НА 52 ИЗВЪНРЕДЕН СЪБОР НА БЛС

Делегатите на 52 извънреден събор решиха да не променят Устава на съсловната организация. Проектът, иницииран от Управителния съвет, предвиждаше превръщането на БЛС в лекарска камара.
По решение на събора се създават една Централна и 6 областни експертни лекарски комисии, които да проверяват случаите на т.нар.”лекарски грешки” преди досъдебна фаза. Идеята беше лансирана на кръглата маса за лекарските грешки, проведена на 7 април.
Делегатите на събора взеха решение БЛС да изгради Дома на българския лекар. 9-членна комисия ще избере най-подходящия начин за финансиране на строежа.
Освен това, делегатите на събора избраха д-р Димитър Игнатов за почетен председател на БЛС.

Съборът реши минималният праг за частен преглед при лекар да е 24 лв., равен на 10% от минималната работна заплата.При промяна на минималната работна заплата, съответно ще бъде променен и минималния праг за преглед.Промяната лансира д-р Константинов от Варненската колегия.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)