РК ГАБРОВО ПОЗДРАВЯВА ВСИЧКИ ЛЕКАРИ

РК ГАБРОВО ПОЗДРАВЯВА ВСИЧКИ ЛЕКАРИ

За цялото лекарско съсловие измина една трудна година.
За най-младите ни колеги - специализанти това беше година със заплата по-близка до минималната и доста под тази, която ти е необходима за хляба, децата, учебниците и тока.
За по-старите, но достатъчно млади колеги, това беше година на размисъл - да тръгна или не, и ако да за къде - Кувейт, Судан, Норвегия или Испания, кое да избера? –Сигурното бъдеще на децата си пред несигурните старини на родителите си?
За колегите в разцвета, и то когато са придобили опита, знанията и уменията, към размислите на по-младите се добавят и размислите: кое да избера в ежедневието - медицинската целесъобразност или икономическата ефективност, здравето или един лев по-малко в бюджета, да спази ли регулативния стандарт или да плати от джоба си за лечението на пациента?
За колегите, които вече са началници на клиники и отделения - към всичко казано се добавя и грижата за болните, за колегите, за делегирания бюджет, за новата проверка от здравната касата, за медицинския одит, за стандарта, за нивата, за мърморещия директор и когато нощем често се будят от въпроса - заслужават ли си всичките тревоги за сто лева повече към заплатата?
За върха на пирамидата – директорите и управителите на лечебни заведения след грижата за тока, водата, хилядния подпис за деня, просрочените задължения, жалбите, проверката от РЦЗ, РИОКОЗ, РЗОК, НЗОК, ИАЛ, медицинския одит, от ІІІ - то до І -во ниво, от напускащите лекари и медицински сестри, от недоволния финансов министър и Национална здравна каса, които те смятат за средна категория крадец.
Днес,19.Х.2010 г. - деня на Свети Иван Рилски Чудотворец, празника на българския лекар, номинираните сте всички Вие колеги, в чиито мисли и сънища са пациентите, болните деца, родителите, регулативния стандарт, медицинския стандарт, проверката, глобата,понякога дори липсващата усмивка за собствените деца и близки.
Днес ти си наградения, Лекаря, който една година плаща с притеснения, нерви, с пари от джоба си и със собственото си здраве възможността да изпълнява Хипократовата клетва и да лекува всеотдайно своите пациенти!
Честит празник, колеги !
РК на БЛС-Габрово
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)