РК НА БЛС – ГР. БЛАГОЕВГРАД

Председател: д-р Дафина Тачова
Телефон: 073 / 831 158
Факс: 073 / 831 158
Email: Email: bls@blgrad.net

УЛ. "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" №21 БЛАГОЕВГРАД
България
2700
България Email:info@bls-blgrad.eu
073 / 831 158
073 / 831 158
http://www.bls.blgrad.net/ ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР – ЛИДИЯ ЛУКАНОВА – 0879471962

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)