РК НА БЛС – ГР. БЛАГОЕВГРАД

Председател: д-р Георги Георгиев Телефон: 073 / 831 158 Факс: 073 / 831 158 Email: Email: bls@blgrad.net

УЛ. "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" №21 БЛАГОЕВГРАД България 2700 България Email:info@bls-blgrad.eu 073 / 831 158 073 / 831 158 http://www.bls.blgrad.net/

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР – Лидия Луканова – 0879471962

Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)