РК НА БЛС – ГР. БУРГАС

Председател: д-р Цветомир Цветков
Телефон: 056 / 810 548
Факс: 056 / 810 548
Email: rlk_burgas@yahoo.com

П.К.№40, Комплекс "Славейков", бл.126, партер 11А

БУРГАС
България
8018
България Email:rlk_burgas@yahoo.com [Телефон:] 056 / 810 548
[Факс:] 056 / 810 548 http://www.rlkbs.com/

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)