РК НА БЛС – ГР. БУРГАС

Председател: д-р Цветомир Цветков
Телефон: 056 / 810 548
Факс: 056 / 810 548
Email: rlk_burgas@yahoo.com

П.К.№40, Комплекс "Славейков", бл.126, партер 11А

БУРГАС
България 8018
Сайт: http://rlkburgas.com/

Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)