РК НА БЛС – ГР. ДОБРИЧ

Председател: д-р Валери Веселинов Телефон: 0882924346 Email: rlkdobrich9300@gmail.com

УЛ. „ НЕЗАВИСИМОСТ „ 2, ЕТ. 2, СТ. 201

http://www.rlk-dobrich.com 

СЕКРЕТАР – ЗОРНИЦА ГЕОРГИЕВА – 0888 256 283

Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)