РК НА БЛС – ГР. ДОБРИЧ

Председател: д-р Валери Веселинов
Телефон: 0882924346
Email: rlkdobrich9300@gmail.com

[Адрес:]
УЛ. „ НЕЗАВИСИМОСТ „ 2, ЕТ. 2, СТ. 201

ДОБРИЧ
България
9300
България Email:rlkdobrich9300@gmail.com [Телефон:] 0882924346
http://www.rlk-dobrich.com [Информация:] СЕКРЕТАР – ЗОРНИЦА ГЕОРГИЕВА – 0888 256 283

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)