РК НА БЛС – ГР. ГАБРОВО

Председател: д-р Дарена Петрова Русинова
Телефон: 066 / 809 566
Факс: 066 / 809 566
Email: rkbls_gab@abv.bg

Адрес:

ул. Христо Смирненски № 35, 

ет. 2, кабинет 47

Технически секретар – Правда Стоянова - 0877 809 944

Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)