РК НА БЛС – ГР. ГАБРОВО

Председател: д-р Дарена Петрова Русинова Телефон: 066 / 809 566 Факс: 066 / 809 566 Email: rkbls_gab@abv.bg

УЛ. „ ИВАЙЛО” № 1, ЕТ.2, СТ.9

Технически секретар – Правда Стоянова - 0877 809 944

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)