РК НА БЛС – ГР. ГАБРОВО

Председател: д-р Светлана Пашова-Михова
Телефон: 066 / 809 566
Факс: 066 / 809 566
Email: rkbls_gab@abv.bg

[Адрес:]
УЛ. „ ИВАЙЛО” № 1, ЕТ.2, СТ.9

ГАБРОВО
България
5300
България Email:rkbls_gab@abv.bg [Телефон:] 066 / 809 566
[Факс:] 066/ 809 566 [Информация:] СЕКРЕТАР – ДИАНА ЕФРЕМОВА - 0877 809 944

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)