РК НА БЛС – ГР. ЯМБОЛ

Председател: д-р Петър Папашимов
Телефон: 046 / 661 540; 682 255
Факс: 046 / 661 540
Email: bls_yambol@abv.bg

УЛ. „ ПАНАЙОТ ХИТОВ „ 30
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, ЕТ. 1, П. К. 440

ЯМБОЛ
България
8600
България Email: bls_yambol@abv.bg
[Факс:] 046 / 661 540
http://www.yambolmed.org/ СЕКРЕТАР – ЛЮБА МИТЕВА – 0896 56 63 74

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)