РК НА БЛС – ГР. ХАСКОВО

Председател: д-р Николай Колев
Телефон: 0884 349 797
Email: rlk_hs@abv.bg

БУЛ. „ БЪЛГАРИЯ „ 150, ЕТ. 5, ОФИС 503

ХАСКОВО
България
6300
България Email:rlk_hs@abv.bg
[Телефон:] 0884 349 797
http://www.blshaskovo.org [Информация:] СЕКРЕТАР – МИГЛЕНА ПЕНЕВА – 0884 349 797

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)