РК НА БЛС – ГР. КЪРДЖАЛИ

Председател: д-р Стоян Петков Телефон: 0361 / 65 130 Факс: 0361 / 65 130 Email: rkl_kj@abv.bg

БУЛ. „ БЕЛОМОРСКИ” 53, ЕТ.6, П. К. 228

 ТЕХН.СЕКРЕТАР – СТЕЛА КАРАКАШЕВА – 0887 746 465

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)