РК НА БЛС – ГР. КЪРДЖАЛИ

Председател: д-р Стоян Петков
Телефон: 0361 / 65 130
Факс: 0361 / 65 130
Email: rkl_kj@abv.bg

[Адрес:]
БУЛ. „ БЕЛОМОРСКИ” 53, ЕТ.6, П. К. 228

КЪРДЖАЛИ
Бългаpия
6600
Бългаия Email: rkl_kj@abv.bg [Телефон:] 0361 / 65 130
[Факс:] 0361 / 65 130 [Информация:] ТЕХН.СЕКРЕТАР – СТЕЛА КАРАКАШЕВА – 0887 746 465

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)