РК НА БЛС – ГР. ЛОВЕЧ

Председател: д-р Велислав Тодоров
Телефон: 068 / 642 933
Факс: 068 / 642 933
Email: bls_lv@mail.bg

[Адрес:]
УЛ. „ ТЪРГОВСКА „ 24, СТАЯ 205

ЛОВЕЧ
България
5500
България Email:bls_lv@mail.bg [Телефон:] 068 / 642 933
[Факс:] 068 / 642 933 [Информация:] СЕКРЕТАР – ТОТКА СТОЯНОВА – 0899906641

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)