РК НА БЛС – ГР. ЛОВЕЧ

Председател: д-р Радослав Христов Иванов Телефон: 068 / 642 933 Факс: 068 / 642 933 Email: bls_lv@mail.bg

Адрес: УЛ. „ ТЪРГОВСКА „ 24, СТАЯ 205

СЕКРЕТАР – Тотка Стоянова – 0899906641

Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)