РК НА БЛС – ГР. МОНТАНА

Председател: д-р Людмил Джурджов
Телефон:
Email: rknablsmontana@gmail.com

[Адрес:]
БУЛ. „ АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ „ 6, СТАЯ 602

МОНТАНА
България
3400
България Email: rknablsmontana@gmail.com Телефон: 096 306084 [Информация:] СЕКРЕТАР – ГАЛЯ ЛИЧКОВА - 885602919

Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)