РК НА БЛС – ГР. ПАЗАРДЖИК

Председател: д-р Васил Попов
Телефон: 034 / 456 142
Факс: 034 / 456 142
Email: bls_pz@abv.bg

[Адрес:]
УЛ. „ ЦАР ШИШМАН „ №7 А, ЕТ. 1

ПАЗАРДЖИК
България
4400
България Email: bls_pz@abv.bg [Телефон:] 034 / 456 142
[Факс:] 034 / 456 142 [Информация:] СЕКРЕТАР – ДИМИТРИНА АНГЕЛОВА - 0899 999 749

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)