РК НА БЛС – ГР. ПАЗАРДЖИК

Председател: д-р Костадин Паунов
Телефон: 034 / 456 142
Факс: 034 / 456 142
Email: bls_pz@abv.bg

УЛ. „ ЦАР ШИШМАН „ №7 А, ЕТ. 1

 Email: bls_pz@abv.bg 
Факс: 034 / 456 142

Административен секретар  – Илиана Донгова - 0899 999 749

Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)