РК НА БЛС – ГР. ПЕРНИК

Председател: Д–р Николай Алексов Телефон: 076 / 604 746 Факс: 076 / 604 746 Email: bls_pernik@abv.bg

УЛ."БРЕЗНИК" №2, МИННА БОЛНИЦА, ЕТ.1

ПЕРНИК България 2300 България  bls_pernik@abv.bg [Телефон:] 076 / 604 746 [Факс:] 076 / 604 746 СЕКРЕТАР – Милена Евлогиева – 0888 753 384

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)