РК НА БЛС – ГР. ПЕРНИК

Председател: Д–р Николай Алексов
Телефон: 076 / 604 746
Факс: 076 / 604 746
Email: bls_pernik@abv.bg

УЛ."БРЕЗНИК" №2, МИННА БОЛНИЦА, ЕТ.1

ПЕРНИК
България
2300
България  bls_pernik@abv.bg
[Телефон:] 076 / 604 746
[Факс:] 076 / 604 746

Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)