РК НА БЛС – ГР. ПЛОВДИВ

Председател: д-р Атанас Калчев
Телефон: 032 / 623 508;623 997
Факс: 032 / 262 633
Email: rlkblspd@abv.bg

[Адрес:]
УЛ. „ ВЕЛИКО ТЪРНОВО „ 9

ПЛОВДИВ
България
4000
България Email:rlkblspd@abv.bg [Телефон:] 032 / 623 508;623 997
[Факс:] 032 / 262 633
http://rlkpd.com/ [Информация:] СЕКРЕТАР – МИГЛЕНА СТАНЕВА – 0879 658 844

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)