РК НА БЛС – ГР. РАЗГРАД

Председател: д-р Румен Русанов
Телефон: 084/ 629 749; 624 321
Факс: 084 / 629 765
Email: bls@bogytec.com

[Адрес:]
РАЙОННА БОЛНИЦА
УЛ. „ КОСТА ПЕТРОВ „ 2

РАЗГРАД
България
7200
България Email:bls@bogytec.com Телефон:] 084/ 629 749; 624 321
[Факс:] 084 / 629 765 [Информация:] СЕКРЕТАР – АНИТА АЛКУШЕВА – 0898 445 245

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)