РК НА БЛС – ГР. РУСЕ

Председател: д-р Цветан Райчинов
Телефон: 082/ 520 152
Факс: 082/ 520 152
Email: rk_bls_ruse@abv.bg

[Адрес:]
УЛ. „ НЕЗАВИСИМОСТ „ 2

РУСЕ
България
7002
България Email: rk_bls_ruse@abv.bg [Телефон:] 082/ 520 152
[Факс:] 082/ 520 152
http://www.blsruse.com [Информация:] СЕКРЕТАР – КРАСИМИРА СИРАКОВА - 0878 629 229

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)