РК НА БЛС – ГР. ШУМЕН

Председател: д-р Десислава Найденова Телефон: 054/ 800 504

Телефон технически секретар:  0887 046767 Факс: 054 / 800 504 Email: blsshumen@abv.bg

Адрес: МБАЛ – ШУМЕН, УЛ. „ ВАСИЛ АПРИЛОВ „ 63

ШУМЕН България 9700 СЕКРЕТАР – Галина Василева – 0887046767

Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)