РК НА БЛС – ГР. СИЛИСТРА

Председател: д-р Васил Славов
Телефон: 086 / 823 943
Факс: 086 / 823 943
Email: blssilistra@gmail.com

[Адрес:]
БУЛ. „ МАКЕДОНИЯ „ 61, ЕТ. 4, КАБИНЕТ 50, П. К. 246

7500 СИЛИСТРА
България
7500
България Email: blssilistra@gmail.com [Телефон:] 086 / 823 943
[Факс:] 086 / 823 943 [Информация:] СЕКРЕТАР – ХРИСТИНА ПЕТКОВА – 0898 530 979;
0877 700 331

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)