РК НА БЛС – ГР. СЛИВЕН

Председател: д-р Богдан Сотиров
Телефон: 044 / 622 285
Факс: 044/ 662 662
Email: bls_sliven@abv.bg

[Адрес:]
МБАЛ „ Д – Р ИВАН СЕЛЕМИНСКИ „
УЛ. „ ХРИСТО БОТЕВ „ 1

Сливен
България
8800
България Email:bls_sliven@abv.bg [Телефон:] 044 / 622 285
[Факс:] 044/ 662 662 [Информация:] СЕКРЕТАР – Д–Р БЪЧВАРОВА – 0878 311 732

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)