РК НА БЛС – ГР. СМОЛЯН

Председател: д-р Момчил Хубчев
Телефон: 0301/ 62 730
Факс: 0301/ 62 730
Email: rlksmolyan@abv.bg

[Адрес:]
МБАЛ – СМОЛЯН
БУЛ. „ БЪЛГАРИЯ „ 2, ЕТ. 3, П. К. 111
Смолян
България
4700
България Email:rlksmolyan@abv.bg
[Телефон:] 0301/ 62 730
[Факс:] 0301/ 62 730 [Информация:] СЕКРЕТАР – ЙОРДАНКА КАЗАКОВА – 0988 83 79 21

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)