РК НА БЛС – ГР. СТАРА ЗАГОРА

Председател: д-р Генка Пейчева
Телефон:
Email: rlksz@hotmail.com

[Адрес:] Бул.„ЦарСимеонВелики“168 А,
БизнесцентърЛИНК,ет.5,офис51,
6001кв.Опълченски Email:rlksz@hotmail.com
http://www.blsstarazagora.com/ [Информация:] АДМИНИСТРАТОР – ПОЛИБАНЛИЕВА – 0899 906 654

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)