РК НА БЛС – ГР. ВАРНА

Председател: д-р Светлин Митев Телефон: 052 / 601303; 052 / 699255 Факс: 052 / 601303 Email: blsvarna@ssi.bg

БУЛ. „СЪБОРНИ” 24, ЕТ.8

България e-mail:blsvarna@ssi.bg Факс:052 / 601303 http://www.blsvarna.org/

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР – Дарина Денева

052 / 601303

0878 120 217

Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)