РК НА БЛС – ГР. ВАРНА

Председател: Проф. Радослав Радев
Телефон: 052 / 601303; 052 / 699255
Факс: 052 / 601303
Email: blsvarna@ssi.bg

[Адрес:]
БУЛ. „СЪБОРНИ” 24, ЕТ.8

ВАРНА
България
9000
България e-mail:blsvarna@ssi.bg [Телефон:] 052 / 601303; 052 / 699255
[Факс:] 052 / 601303
http://www.blsvarna.org/ [Информация:] ТЕХНИЧЕСИ СЕКРЕТАР – Д.ДЕНЕВА 052 / 601303

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)