РК НА БЛС – ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Председател: д-р Христо Димитров
Телефон: 062 / 600 876
Факс: 062 / 600 876
Email: rlk_vt@yahoo.com

[Адрес:]
УЛ."ЦАР ТОДОР СВЕТОСЛАВ" 1

ВЕЛИКО ТЪРНОВО
България
5000
България Email:rlk_vt@yahoo.com
Телефон: 062 / 600 876
Факс: 062 / 600 876
http://www.blsvt.org/ [Информация:] СЕКРЕТАР – МАРИЕТА ДЕНЧЕВА – 0887 110 622

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)