РК НА БЛС – ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Председател: д-р Христо Димитров Телефон: 062 / 600 876 Факс: 062 / 600 876 Email: rlk_vt@yahoo.com

УЛ."ЦАР ТОДОР СВЕТОСЛАВ" 1

 Email:rlk_vt@yahoo.com Телефон: 062 / 600 876 Факс: 062 / 600 876 http://www.blsvt.org/ 

 СЕКРЕТАР – МАРИЕТА ДЕНЧЕВА – 0887 110 622

Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)