РК НА БЛС – ГР. ВИДИН

Председател: д-р Пламена Вълчева
Телефон:
Факс: 094/ 600 190
Email: rk.bls_vd@abv.bg

[Адрес:]
ул.”Хан Аспарух” № 29, ет. 2, к-т 208 /ДКЦ 1/

ВИДИН
България
3700
България Email:rk.bls_vd@abv.bg [Факс:] 094/ 600 190 [Информация:] СЕКРЕТАР – МАРИЯНА ВЪРБОВСКА - 0898 844 002

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)