РК НА БЛС – ГР. ВИДИН

Председател: д-р Борислав Милчев
Телефон:
Факс: 094/ 600 190
Email: rk.bls_vd@abv.bg

ул.”Хан Аспарух” № 29, ет. 2, к-т 208 /ДКЦ 1/

Email:rk.bls_vd@abv.bg

Факс: 094/ 600 190

Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)