РК НА БЛС – ГР. ВРАЦА

Председател: д-р Ирена Йорданова Мазнева
Телефон: 0886 844 330
Email: blsvratsa@gmail.com
http://www.blsvratsa.com/

УЛ. „ ИСКЪР „ 2

СЕКРЕТАР – НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ - 0888 591 963; 0886 844 330

Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)