РК НА БЛС – ГР. ВРАЦА

Председател: д-р Ирена Йорданова Мазнева Телефон: 0886 844 330 Email: rk-bls@m-real.net

УЛ. „ ИСКЪР „ 2

България Email:rk-bls@m-real.net http://www.blsvratsa.com/

СЕКРЕТАР – НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ - 0888 591 963; 0886 844 330

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)