РК НА БЛС – ГР. ВРАЦА

Председател: д-р Росен Айков
Телефон: 0886 844 330
Email: rk-bls@m-real.net

[Адрес:]
УЛ. „ ИСКЪР „ 2

ВРАЦА
България
3000
България Email:rk-bls@m-real.net
http://www.blsvratsa.com/ [Информация:] СЕКРЕТАР – НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ - 0888 591 963; 0886 844 330

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)