РК НА БЛС – СОФИЯ - ГРАД

Председател: д-р Асен Меджидиев
Телефон:
Факс: 02/ 946 32 63; 944 63 41
Email: unimed_sf@abv.bg

[Адрес:]
УЛ. "АМИ БУЕ" 48

СОФИЯ
България
1505
България Email:unimed_sf@abv.bg [Факс:] 02/ 946 32 63; 944 63 41 [Информация:] СЕКРЕТАР – 0889 430 889

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)