РК НА БЛС – СОФИЯ - ОБЛАСТ

Председател: д-р Роза Анева
Телефон:  0879 466642

Адрес: гр. София, бул."Ал. Дондуков" 61, ет.1
Email: rlksofiaoblast@abv.bg

Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)