РК НА БЛС – СОФИЯ - ОБЛАСТ

Председател: д-р Валентин Пеев
Телефон: 0887 413 496
Email: rlksofiaoblast@abv.bg

[Адрес:]
БУЛ."АКАД.ИВ.ГЕШОВ"15,ЕТ.3, НЦОЗА
София
България
1709
България Email:rlksofiaoblast@abv.bg [Телефон:] 0887 413 496

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)