РК НА БЛС - ВАРНА С ПОДКРЕПА НА ПОЗИЦИЯТА НА СТОЛИЧНА ЛЕКАРСКА КОЛЕГИЯ

РК НА БЛС - ВАРНА С ПОДКРЕПА НА ПОЗИЦИЯТА НА СТОЛИЧНА ЛЕКАРСКА КОЛЕГИЯ

Варненската лекарска колегия подкрепи колегите си от София и тяхната позиция и поиска да бъдат изплатени средствата по Методиката за определяне размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на МД, на ДП и на МДД , за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка, както и да бъде сформирана Експертна група към БЛС, която да прегледа критериите, заложени в алгоритмите на клиничните пътеки.

ПИСМО РК НА БЛС - ВАРНАSatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)